SLOVNÍK pojmov

XML

XML (Extensible Markup Language) sa používa na popis údajov. Štandard XML predstavuje flexibilný spôsob vytvárania informačných formátov a elektronického zdieľania štruktúrovaných údajov cez verejný internet, ako aj cez podnikové siete.

XML je značkovací jazyk založený na štandardnom zovšeobecnenom značkovacom jazyku (SGML), ktorý sa používa na definovanie značkovacích jazykov.

Primárnou funkciou XML je vytvárať formáty pre údaje, ktoré sa používajú na kódovanie informácií pre dokumentáciu, databázové záznamy, transakcie a mnoho ďalších typov údajov. Údaje XML možno použiť na vytváranie rôznych typov obsahu, ktoré sa generujú vytváraním odlišných typov obsahu – vrátane webového, tlačového a mobilného obsahu – ktoré sú založené na údajoch XML.

Podobne ako jazyk HTML (Hypertext Markup Language), ktorý je tiež založený na štandarde SGML, aj dokumenty XML sú uložené ako súbory ASCII (American Standard Code for Information Interchange) a možno ich upravovať pomocou ľubovoľného textového editora.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email