SLOVNÍK pojmov

SGML

Štandardný generalizovaný značkovací jazyk (SGML) je textový značkovací jazyk, ktorý slúži ako nadmnožina široko používaných značkovacích jazykov ako HTML (hypertextový značkovací jazyk) a XML (rozšíriteľný značkovací jazyk).

SGML sa používa na označovanie dokumentov a má tú výhodu, že nie je závislý od konkrétnej aplikácie. Je odvodený od jazyka GML (generalized markup language), ktorý používateľom umožnil pracovať na štandardizovaných štýloch formátovania elektronických dokumentov.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email