SLOVNÍK pojmov

HTML

HTML alebo HyperText Markup Language umožňuje používateľom webu vytvárať a štruktúrovať sekcie, odseky a odkazy pomocou prvkov, značiek a atribútov. Je však potrebné poznamenať, že HTML sa nepovažuje za programovací jazyk, pretože nedokáže vytvoriť dynamickú funkčnosť.

HTML má veľa prípadov použitia, konkrétne:

  • Vývoj webu . Vývojári používajú kód HTML na návrh spôsobu, akým prehliadač zobrazuje prvky webovej stránky, ako sú text, hypertextové odkazy a mediálne súbory. 
  • Internetová navigácia . Používatelia môžu jednoducho prechádzať a vkladať odkazy medzi súvisiace stránky a webové lokality, pretože HTML sa vo veľkej miere používa na vkladanie hypertextových odkazov. 
  • Webová dokumentácia . HTML umožňuje organizovať a formátovať dokumenty podobne ako Microsoft Word.

Za zmienku tiež stojí, že HTML sa dnes považuje za oficiálny webový štandard. World Wide Web Consortium ( W3C) udržiava a vyvíja špecifikácie HTML spolu s poskytovaním pravidelných aktualizácií. 

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email