SLOVNÍK pojmov

Email

Elektronická komunikácia vynájdená v 70-tych rokoch minulého storočia na rýchlejšiu komunikáciu počas éry listov a telegramov, ktoré zmenili spôsob, akým ľudia medzi sebou komunikujú, sa nazýva e-mail. Ray Tomlinson je nazývaný ako otec e-mailového systému a poslal komunikáciu medzi dvoma počítačovými systémami pre ARPANET. E-mail sa tak nazýva, pretože ide o elektronickú poštu odoslanú osobe alebo systému a na rozdiel od bežnej pošty na to nie je potrebný fyzický list alebo papier. Namiesto poštovej služby a adresy je potrebná e-mailová adresa a internetové pripojenie.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email