SLOVNÍK pojmov

Ad – Advertisement

Ad je hovorovou stratkou slova Advertisement a znamená reklama. Používa sa aj v iných slovách, napr. Adman, či Adstock. Pri PPC reklamách sa používa v množnom čísle Ads (reklamy).

Reklama je prostriedok komunikácie s užívateľmi produktu alebo služby. Reklamy sú správy, za ktoré inzerent platí, ktorí ich posiela, a ich cieľom je informovať alebo ovplyvňovať ľudí, ktorí ich dostávajú, ako to definuje Advertising Association of the UK.

Reklama je vždy prítomná, hoci si to ľudia nemusia uvedomovať. V dnešnom svete reklama využíva všetky možné médiá, aby preniesla svoje posolstvo. Robí to prostredníctvom televízie, tlače (noviny, časopisy, žurnály atď.), rádia, tv, internetu, priameho predaja, reklamných tabúľ, poštových zásielok, súťaží, sponzorstiev, plagátov, oblečenia, udalostí, farieb, zvukov, vizuálov a dokonca ľudí (odporúčania).

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email