SLOVNÍK pojmov

Color marketing

V marketingu hrá význam farieb a psychológia farieb zásadnú úlohu v umení presviedčania s cieľom vyvolať u spotrebiteľa akciu. Farba je silná neverbálna forma komunikácie, ktorú používajú obchodníci na vyvolanie emócie. Psychológia farieb je veda o tom, ako farby ovplyvňujú ľudské vnímanie a správanie.

Počuli ste niekedy niekoho povedať: „Pozerá sa na život cez ružové okuliare?“ Zamysleli ste sa nad tým, čo to vlastne znamená? Základnou myšlienkou tohto bežného hovorového prejavu je, že farby majú vplyv na našu psychológiu. Psychológia farieb sa už študuje desaťročia a stále vedcov fascinujú nové objavy.

Psychológia farieb v marketingu je osobná
Reakcie spotrebiteľov na konkrétne farby nie sú univerzálne. Problémom väčšiny výskumov, ktoré majú marketéri k dispozícii okolo teórie farieb, je to, že je často zlyháva. Štúdia by napríklad mohla povedať, že žltá robí ľudí šťastnými. Problém s týmto záverom je, že farby budú mať odlišný vplyv na základe kontextu, polohy a dokonca aj kultúry.

Západná kultúra používa červenú a žltú ako varovné alebo varovné signály. Použitie žltej farby v kontexte slnečného žiarenia alebo žltých oblúkov McDonald’s však môže tiež vyvolať pocity radosti.

Ďalším príkladom je použitie modrej farby. V západnej kultúre môže modrá obloha priniesť veľkú radosť, ale modrá môže byť spojená aj so smútkom alebo melanchóliou, t. j. s „blues“. Vo východných kultúrach má modrá často významnú náboženskú hodnotu.

V judaizme je však modrá odtieňom svätosti a božstva. V hinduizme je to farba Krišnu – najviac uctievaného hinduistického boha. Vzhľadom na tieto nuansy je dôležité chápať teóriu farieb ako cestovnú mapu alebo voľného sprievodcu, ktorý by sa mal používať s ohľadom na kontext a publikum.

Pohlavie môže mať vplyv na preferenciu farieb, ale aj marketing
Farebné preferencie sa líšia nielen medzi kultúrami, ale aj medzi pohlaviami. Často spochybňovaný koncept, že modrá je pre chlapcov a ružová pre dievčatá, je čisto výplodom obchodníkov. Pred druhou svetovou vojnou to bolo úplne inak.

V článku z obchodnej publikácie Earnshaw’s Infants’ Department z júna 1918 sa uvádza: „Všeobecne akceptované pravidlo je ružová pre chlapcov a modrá pre dievčatá. Dôvodom je, že ružová, ktorá je rozhodnejšou a silnejšou farbou, je vhodnejšia pre chlapca, zatiaľ čo modrá, ktorá je jemnejšia a elegantnejšia, je krajšia pre dievča.“

Až v 70. a 80. rokoch sa ružová stala synonymom pre dievčatá a modrá pre chlapcov. Bolo to tiež výsledkom toho, že obchodníci vytvorili farebné schémy založené na pohlaví. Teraz sa rodičom môže narodiť dievčatko a kupovať si všetky ružové výrobky na svete, len aby museli začať odznova s ​​modrou, keď budú mať pre svoje druhé dieťa chlapca.

Je to skutočne kus skvelého marketingu. Odhliadnuc od rodových stereotypov, výskum našiel v tomto fenoméne určitú užitočnosť – muži vo všeobecnosti uprednostňujú výrazné farby, zatiaľ čo ženy majú tendenciu uprednostňovať jemnejšie farby.

Spotrebitelia robia niektoré nákupné rozhodnutia len na základe farby
Podľa jednej štúdie sa „ľudia rozhodnú do 90 sekúnd od počiatočnej interakcie s ľuďmi alebo produktmi. Asi 62-90 percent hodnotenia je založených len na farbách.

Počkajte sekundu – 90 percent je VEĽKÉ číslo. Na základe týchto informácií môže výber správnej farby produktu poskytnúť obchodníkom rovnako veľkú výhodu oproti konkurencii. Ten istý výskum zistil, že marketéri môžu „používať farby na zvýšenie alebo zníženie chuti do jedla, zlepšenie nálady a ďalšie“.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email