SLOVNÍK pojmov

MySQL

MySQL je systém správy relačných databáz (RDBMS) vyvinutý spoločnosťou Oracle, ktorý je založený na štruktúrovanom jazyku dotazov (SQL).

Databáza je štruktúrovaný súbor údajov. Môže to byť čokoľvek od jednoduchého nákupného zoznamu až po obrazovú galériu alebo miesto na uloženie obrovského množstva informácií v podnikovej sieti. Najmä relačná databáza je digitálny obchod, ktorý zhromažďuje údaje a organizuje ich podľa relačného modelu. V tomto modeli sa tabuľky skladajú z riadkov a stĺpcov a všetky vzťahy medzi dátovými prvkami majú striktnú logickú štruktúru. RDBMS je jednoducho súbor softvérových nástrojov používaných na skutočnú implementáciu, správu a dopytovanie takejto databázy. 

MySQL je neoddeliteľnou súčasťou mnohých najpopulárnejších softvérových balíkov na vytváranie a údržbu všetkého, od webových aplikácií pre zákazníkov až po výkonné B2B služby založené na údajoch. Jeho open source povaha, stabilita a bohatá sada funkcií v spojení s neustálym vývojom a podporou od spoločnosti Oracle znamenali, že organizácie s kritickým významom pre internet, ako sú Facebook, Flickr, Twitter, Wikipedia a YouTube, všetky využívajú backendy MySQL .

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email