SLOVNÍK pojmov

Co-branding

Co-branding je marketingová stratégia, ktorá využíva viacero značiek na tovare alebo službe ako súčasť strategickej aliancie. Co-branding (alebo „cobranding“), známy aj ako partnerstvo so značkou, zahŕňa niekoľko rôznych typov spolupráce na budovaní značky, ktoré zvyčajne zahŕňajú značky aspoň dvoch spoločností. Každá značka v takejto strategickej aliancii prispieva svojou vlastnou identitou k vytvoreniu zmiešanej značky pomocou jedinečných log, identifikátorov značiek a farebných schém.

Zmyslom co-brandingu je spojiť silu trhu, povedomie o značke, pozitívne asociácie a význam dvoch alebo viacerých značiek s cieľom prinútiť spotrebiteľov, aby za ne zaplatili vyššiu sumu. Môže tiež spôsobiť, že produkt bude menej náchylný na kopírovanie konkurenciou menších značiek.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email