SLOVNÍK pojmov

SQL

SQL je najbežnejší jazyk na extrakciu a organizáciu údajov, ktoré sú uložené v relačnej databáze. Databáza je tabuľka, ktorá pozostáva z riadkov a stĺpcov. SQL je jazyk databáz. Uľahčuje získavanie špecifických informácií z databáz, ktoré sa ďalej používajú na analýzu. Aj keď sa analýza vykonáva na inej platforme, ako je Python alebo R, na extrahovanie údajov, ktoré potrebujete, z databázy spoločnosti bude potrebný SQL.

SQL spravuje veľké množstvo údajov, najmä ak sa súčasne zapisuje veľa údajov a existuje príliš veľa údajových transakcií.

Existujú rôzne verzie a frameworky pre SQL, najčastejšie sa používa MySQL. MySQL je open-source riešenie, ktoré pomáha zjednodušiť úlohu SQL pri správe koncových údajov pre webové aplikácie. Spoločnosti ako Facebook, Instagram, WhatsApp atď. všetky používajú SQL na back-endové ukladanie údajov a riešenia spracovania údajov. Keď je dotaz SQL napísaný a spustený (alebo analyzovaný), spracuje ho optimalizátor dotazu. Dotaz sa dostane na SQL server, kde sa skompiluje v troch fázach; Analýza, viazanie a optimalizácia.

V treťom kroku sa vygenerujú všetky možné permutácie a kombinácie, aby sa v primeranom čase našiel najefektívnejší plán vykonávania dotazu. Čím kratšie dopyt trvá, tým je lepší.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email