SLOVNÍK pojmov

Direct mail

Direct mail je stratégia posielania reklamných e-mailov, ako sú vopred schválené žiadosti o kreditné karty alebo listy neziskových organizácií na získavanie finančných prostriedkov, priamo potenciálnym spotrebiteľom na základe demografických informácií.

Direct mail je forma reklamy, ktorá sa spolieha na tlačené materiály, poštové a emailové služby, ktoré doručujú reklamné apely priamo spotrebiteľom.

Opierajúc sa o rôzne formy demografických údajov, ako je poloha, príjem, vek a politická príslušnosť, marketingoví predajcovia týchto služieb využívajú sadzby za hromadné zasielanie na zníženie nákladov na distribúciu nevyžiadaných reklamných materiálov priamo potenciálnym zákazníkom.

Mnoho priemyselných odvetví implementuje stratégie priamej pošty na reklamu svojich tovarov alebo služieb, od spotrebiteľských katalógov a kupónových obežníkov až po žiadosti neziskových organizácií a vopred schválené žiadosti o kreditné karty. Mnohé podniky využívajú stratégiu priamej pošty na inzercie.

Hoci mnohí môžu priamu poštu považovať za nevyžiadanú poštu, nemali by ste ju odmietnuť. Napriek rôznofarebnej povesti adresnej pošty zostáva pre poštové služby veľkým tokom príjmov a je účinná v marketingu pre staršie generácie, ako sú Baby Boomers alebo Gen X. V roku 2020 Slovenská pošta doručila 11,5 milióna kusov pošty.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email