SLOVNÍK pojmov

PostgeSQL

PostgreSQL je pokročilá open source relačná databáza, ktorá podporuje SQL (relačné) aj JSON (nerelačné) dotazovanie. Ide o vysoko stabilný systém správy databáz, za ktorým stojí viac ako 20 rokov komunitného vývoja, čo prispelo k jeho vysokej úrovni odolnosti, integrity a správnosti. PostgreSQL sa používa ako primárny dátový sklad alebo dátový sklad pre mnohé webové, mobilné, geopriestorové a analytické aplikácie.

PostgreSQL má bohatú históriu pre podporu pokročilých dátových typov a podporuje úroveň optimalizácie výkonu, ktorá je bežná u jeho komerčných databázových náprotivkov, ako sú Oracle a SQL Server.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email