SLOVNÍK pojmov

Diagnostika firmy

Podniková diagnostika alebo diagnostika firmy je proces spätnej identifikácie príčin neuspokojivého výkonu vytvorením vhodných väzieb medzi príčinami a následkami. Ide teda o proces identifikácie symptómov alebo príčin problému.

Diagnostiku firmy je možné priblížiť ako diagnostiku automobilu. Pri diagnostike automobilu sa vykonáva kontrola všetkých súčastí a jednotiek podľa nastavených noriem. Súčasťou diagnostiky býva aj testovanie, meranie, výpis závad, bezpečnostné opatrenia a aktualizácia firmware. To všetko by sme mohli ľahko zahrnúť aj do diagnostiky firmy.

Zdieľať:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email