SGML

Štandardný generalizovaný značkovací jazyk (SGML) je textový značkovací jazyk, ktorý slúži ako nadmnožina široko používaných značkovacích jazykov ako HTML (hypertextový značkovací jazyk) a XML (rozšíriteľný značkovací jazyk). SGML sa používa na označovanie dokumentov a má tú výhodu, že nie je závislý od konkrétnej aplikácie. Je odvodený od jazyka GML (generalized markup language), ktorý používateľom umožnil […]

SQL

SQL je najbežnejší jazyk na extrakciu a organizáciu údajov, ktoré sú uložené v relačnej databáze. Databáza je tabuľka, ktorá pozostáva z riadkov a stĺpcov. SQL je jazyk databáz. Uľahčuje získavanie špecifických informácií z databáz, ktoré sa ďalej používajú na analýzu. Aj keď sa analýza vykonáva na inej platforme, ako je Python alebo R, na extrahovanie údajov, ktoré potrebujete, z […]