PostgeSQL

PostgreSQL je pokročilá open source relačná databáza, ktorá podporuje SQL (relačné) aj JSON (nerelačné) dotazovanie. Ide o vysoko stabilný systém správy databáz, za ktorým stojí viac ako 20 rokov komunitného vývoja, čo prispelo k jeho vysokej úrovni odolnosti, integrity a správnosti. PostgreSQL sa používa ako primárny dátový sklad alebo dátový sklad pre mnohé webové, mobilné, […]

PHP

PHP je open source skriptovací jazyk na strane servera, ktorý mnohí vývojári používajú na vývoj webových aplikácií. Je to tiež univerzálny jazyk, ktorý môžete použiť na vytváranie mnohých projektov vrátane grafických používateľských rozhraní (GUI). Skratka PHP pôvodne znamenala osobnú domovskú stránku. Teraz je to však rekurzívna skratka pre Hypertext Preprocessor. (Je to rekurzívne v tom zmysle, […]