Elementor

Elementor je popredná platforma na vytváranie webových stránok pre WordPress, ktorá umožňuje tvorcom webu vytvárať profesionálne webové stránky s dokonalými nástrojmi pomocou intuitívneho vizuálneho nástroja. Elementor umožňuje rýchle a intuitávne vytváranie webových stránok, blogov, e-shopov bez nutnosti písania kódu. Vďaka svojej funkcionalite, aktívnemu vývoju a jednoduchosti sa stal jednotkou na trhu. Elementor je k dnešnému […]

Email

Elektronická komunikácia vynájdená v 70-tych rokoch minulého storočia na rýchlejšiu komunikáciu počas éry listov a telegramov, ktoré zmenili spôsob, akým ľudia medzi sebou komunikujú, sa nazýva e-mail. Ray Tomlinson je nazývaný ako otec e-mailového systému a poslal komunikáciu medzi dvoma počítačovými systémami pre ARPANET. E-mail sa tak nazýva, pretože ide o elektronickú poštu odoslanú osobe […]