Reklama

Ad je hovorovou stratkou slova Advertisement a znamená reklama. Používa sa aj v iných slovách, napr. Adman, či Adstock. Pri PPC reklamách sa používa v množnom čísle Ads (reklamy). Reklama je prostriedok komunikácie s užívateľmi produktu alebo služby. Reklamy sú správy, za ktoré inzerent platí, ktorí ich posiela, a ich cieľom je informovať alebo ovplyvňovať […]

RoundCube

RoundCube je populárny webový e-mailový klient IMAP, známy využívaním technológie AJAX (Asynchrónny JavaScript a XML). Tento slobodný softvér s otvoreným zdrojom funguje podľa pravidiel GNU GPL (General Public License), s výnimkou zásuvných modulov a vzhľadov. Pôvodná stabilná verzia RoundCube bola oznámená svetu začiatkom roku 2008 a odvtedy si vybudovala širokú používateľskú základňu.