JavaScript

JavaScript je textový programovací jazyk používaný na strane klienta aj na strane servera, ktorý vám umožňuje vytvoriť interaktívne webové stránky. Zatiaľ čo HTML a CSS sú jazyky, ktoré dávajú webovým stránkam štruktúru a štýl, JavaScript dáva webovým stránkam interaktívne prvky, ktoré upútajú používateľa. Bežné príklady JavaScriptu, ktoré môžete používať každý deň, zahŕňajú vyhľadávacie pole na […]