Web FTP

Web FTP, tiež známe ako Online FTP, je typ klientskeho softvéru FTP, ktorý sa spúšťa priamo vo vašom webovom prehliadači. Vďaka webovým FTP klientom môžete prenášať a manipulovať so súbormi pomocou protokolu FTP (File Transfer Protocol) bez inštalácie akéhokoľvek softvéru do vášho počítača. Celkovo sú weboví FTP klienti šikovní na rýchle prenosy súborov a úpravy, […]

FTP

Pojem protokol na prenos súborov (FTP) označuje proces, ktorý zahŕňa prenos súborov medzi zariadeniami cez sieť. Tento proces funguje, keď jedna strana umožňuje druhej odosielať alebo prijímať súbory cez internet. Pôvodne sa používal ako spôsob, akým používatelia komunikovali a vymieňali si informácie medzi dvoma fyzickými zariadeniami, teraz sa bežne používa na ukladanie súborov v cloude, […]