Behaviorálny marketing

Behaviorálny marketing je stratégia zacielenia na potenciálnych zákazníkov alebo zákazníkov na základe konkrétnych akcií, ktoré vykonávajú na webovej lokalite, a nie len na stránkach, ktoré si prezerajú. Potom marketéri používajú segmentáciu správania na zacielenie na konkrétnych spotrebiteľov na základe akcií, ktoré podniknú. Namiesto hádzania množstva reklám na spotrebiteľov a nádeje, že sa niektoré z marketingových […]

Barter

Barter je akt obchodovania s tovarom alebo službami medzi dvoma alebo viacerými stranami bez použitia peňazí, alebo peňažného média, ako je kreditná karta. V podstate sa jedná o výmenný obchod, zahŕňa poskytovanie tovaru alebo služby jednou stranou, výmenou za iný tovar alebo službu od inej strany. Jednoduchým príkladom výmenného obchodu je tesár, ktorý postaví farmárovi […]