HTML

HTML alebo HyperText Markup Language umožňuje používateľom webu vytvárať a štruktúrovať sekcie, odseky a odkazy pomocou prvkov, značiek a atribútov. Je však potrebné poznamenať, že HTML sa nepovažuje za programovací jazyk, pretože nedokáže vytvoriť dynamickú funkčnosť. HTML má veľa prípadov použitia, konkrétne: Vývoj webu . Vývojári používajú kód HTML na návrh spôsobu, akým prehliadač zobrazuje prvky webovej stránky, ako sú text, […]

HTTPS / HTTP

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je novšia verzia protokolu zaisťujúca komunikáciu medzi webovým serverom a prehliadačom. Na rozdiel od pôvodného HTTP (Hypertext Transfer Protocol) prenášané dáta šifruje a znižuje tak riziko zneužitia osobných údajov, zámeny obsahu či odchytenie online komunikácie. Weby bežiace na HTTPS sú bezpečnejšie a s tým aj vierohodnejšie. Z tohto dôvodu Google […]

Hosting

Hosting je priestor na serveri ktorý je pripojený k internetu. To sa fyzicky ukladá vaša stránka aby bola k dispozícii na internete. Zárovej sa z tohoto priestoru načítava. Doména, teda nieco.sk, mojweb.sk sú adresy, ktoré povedia prehliadaču (napríklad Chrome, Edge, Opera či Firefox), z akého priečinku a z akého servera sa má obsah zobraziť.