Ad – Advertisement

Ad je hovorovou stratkou slova Advertisement a znamená reklama. Používa sa aj v iných slovách, napr. Adman, či Adstock. Pri PPC reklamách sa používa v množnom čísle Ads (reklamy). Reklama je prostriedok komunikácie s užívateľmi produktu alebo služby. Reklamy sú správy, za ktoré inzerent platí, ktorí ich posiela, a ich cieľom je informovať alebo ovplyvňovať […]

A/B testovanie

A/B testovanie, tiež známe ako rozdelené testovanie, sa vzťahuje na náhodný experimentálny proces, pri ktorom sa dve alebo viac verzií premennej (webová stránka, prvok stránky atď.) súčasne zobrazujú rôznym segmentom návštevníkov webových stránok, aby sa určilo, ktorá verzia vykazuje maximálny vplyv a riadi obchodné metriky. A/B testovanie v podstate eliminuje všetky dohady pri optimalizácii webových stránok a […]

AJAX

AJAX je skratka pre asynchrónny JavaScript a XML a popisuje súbor vývojových techník používaných na vytváranie webových stránok a webových aplikácií. Podľa webovej vývojárky a inštruktorky Skillcrush WordPress Ann Cascarano je najlepším spôsobom, ako pochopiť AJAX, začať s identifikáciou jeho špecifického účelu v procese vývoja webu. Hlavnou funkciou AJAX je asynchrónna aktualizácia webového obsahu („A“ […]